SKYDENT .CO.,LTD | Hotline: 02-540-7295

Our service

 

 

บริษัท สกายเด๊นท์ จำกัด

มุ่งมั่นนำเสนอสินค้า และบริการที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของทันตแพทย์ จึงทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากท่านในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยดีเสมอมา นั่นคือสิ่งหนึ่งที่ทางบริษัทของเราเล็งเห็น และอีกสิ่งที่ตระหนักถึงความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าคุณภาพของสินค้าก็คือ "การบริการหลังการขาย" ที่ดีเยี่ยม

กรณีสินค้ามีปัญหาทางบริษัทเรายินดีเข้าให้บริการภายใน 3-7 วัน

 

ติดต่อ : 02-540-7295 หรือ 02-540-7755 ต่อ 109
เปิดบริการ : ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00 น. - 17.00 น.
ทุกวันเสาร์์ เวลา 8.00 น. - 16.30 น.
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

  

 

 

OUR PARTNER

Service products require.

Call 02-540-7295 EXT.109
Monday - Friday 8:00 - 17:00
Saturday 8:00- 16:30 .

Contact Us

Address: 399/21 Soi sihaburanukit13
sihaburanukit rd, Minburi 10510
Telephone:02-540-7295
FAX: 02-540-7766
E-mail: skydent@skydent.co.th